veel waarde aan veiligheid

Brandwerende systeemplafonds

Onze systeemplafonds voldoen ruimschoots aan de brandveiligheidsnormen in alle Europese landen.

Wanneer een gebouw door brand wordt getroffen heeft het desastreuze gevolgen. Vuur kan zich in zeer korte tijd verspreiden en een pand volledig verwoesten. Het is belangrijk om te weten dat zonder brandbaar materiaal een brand onmogelijk is. Wanneer u zoveel mogelijk gebruik maakt van onbrandbare materialen wordt het risico op een brand beperkt.

VanDIJK hecht veel waarde aan veiligheid. Onze systeemplafonds voldoen dan ook ruimschoots aan de brandveiligheidsnormen in alle Europese landen. Brandwerende plafonds houden schadelijke vlammen tegen. Op deze manier beveiligen ze de verdieping boven de brandhaard en wordt er kostbare evacuatietijd gecreëerd.

Wat gebeurt er bij een brand:

  • Een brand is altijd het gevolg van een onstekingsbron (hitte), zuurstof (lucht) én de aanwezigheid van brandbaar materiaal.
  • De ontsteking wordt vaak veroorzaakt door een menselijke daad, al dan niet bewust.
  • In een stad met een gemiddelde omvang van 200:000 inwoners, sterven ieder jaar 1 tot 4 mensen aan de gevolgen van een brand.
  • Zonder brandbaar materiaal is een brand onmogelijk.

De volgende Europese regelgevingen slaan terug op bouwmaterialen:

  • Brandreactie bepaalt de mate waarin een materiaal vuur vat. De evaluatiecriteria voor brandreactie, bepaald door de EU, zijn de ontvlambaarheid van het materiaal, de mate waarin hitte vrijkomt, de mate van vlamuitbreiding, de mate van rookproductie, het vrijkomen van toxische gassen, vallende druppels/deeltjes en/of een combinatie van deze veiligheidsaspecten. De meeste landen hebben minimumdoelstellingen vastgelegd op deze gebieden.
  • Brandwerendheid of brandweerstand wordt weergegeven als het vermogen van een materiaal om te weerstaan aan een brand of hier voor een bepaalde tijdsperiode bescherming tegen te bieden. Alle landen in Europa stellen eisen aan brandwerendheid/brandweerstand. Het testen en classificeren van brandwerendheid/brandweerstand is geharmoniseerd in Europa. Toch is het de lokale bouwregelgeving die bepaalt voor welk deel van de bouwconstructie brandwerendheid/brandweerstand wordt vereist en welke standaard hierbij wordt toegepast.

De basiscriteria die gebruikt worden om de brandwerendheid/brandweerstand van een constructie/gebouwelement aan te duiden zijn:

R – de dragende functie: een beoordeling van het vermogen van een gebouwelement of structuur om een opgelegde belasting te weerstaan indien blootgesteld aan een brand.

E – scheidende functie: een beoordeling van het vermogen van een scheidingselement om de doorslag van vlammen en hete gassen te voorkomen.

I – isolerende functie: een beoordeling van de thermische isolatie van een bouwelement, gemeten als verhoging van de temperatuur op het niet blootgestelde oppervlak.

Een constructie/bouwelement dat voldoet aan al deze basiscriteria gedurende 30 minuten zal als REI30 geklasseerd worden.

VanDIJK voert producten van Rockfon, OWA, Armstrong en Ecophon die ruimschoots voldoen aan de brandveiligheidsnormen in alle Europese landen. U kunt bij onze experts terecht voor vragen over de verschillende materialen. Hieronder ziet u van iedere leverancier één van de meest verkochte types: klik op het plaatje om de PDF te downloaden.

OWA Sinfonia

Download de PDF

Rockfon Krios

Download de PDF

Ecophon Focus

Download de PDF

Vraag of advies op maat?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Waarom vanDIJK?

VanDIJK is meesterlijk in alle dimensies. Met onze jarenlange ervaring zijn wij specialist in het leveren en monteren van systeemplafonds en -wanden op maat. Ook voor uw totale afbouwproject bent u bij vanDIJK op de juiste plek.

Uw plannen bespreken?

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op.